Odstúpenie od zmluvy

Právo na zrušenie objednávky

Ako súkromná osoba máte právo zrušiť objednávku do 14 dní bez udania dôvodu.

Zrušenie lehoty vyprší po 14 dňoch odo dňa, kedy nadobúdajú, alebo tretia strana s výnimkou prepravcu a vami uvedená osoba, získa fyzické vlastníctvo posledného tovaru.

Ak chcete uplatniť právo na zrušenie, musíte nás informovať (MARTINA s.r.o., info@light4you.sk, tel.: + +421907 959 777) o vašom rozhodnutí zrušiť objednávku jasným vyhlásením (napr. Listom zaslaným poštou alebo e – pošta). Na dodržanie lehoty na zrušenie stačí zaslať oznámenie týkajúce sa uplatnenia práva na zrušenie pred vypršaním lehoty na zrušenie.

účinky zrušenia
Ak zrušíte objednávku, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás dostali, s výnimkou nákladov na doručenie. Môžeme vykonať odpočet z náhrady za stratu hodnoty akéhokoľvek dodaného tovaru, ak je strata dôsledkom zbytočné manipulácie s vami. Vrátenie vykonáme bez zbytočného odkladu a najneskôr do –

a) 14 dní po dni, keď od vás obdržíme akejkoľvek dodaný tovar, neb

b) (ak skôr) 14 dní po dni, keď poskytnete dôkaz, že ste tovar vrátili, alebo

c) ak nebolo dodané žiadny tovar, 14 dní po dni, keď sme informovaní o vašom rozhodnutí zrušiť objednávku.

Vrátenie vykonáme pomocou rovnakých platobných prostriedkov, aké ste použili pre počiatočnú transakciu, ak ste sa inak výslovne dohodnuté; v žiadnom prípade vám nebudú v dôsledku refundácie účtované žiadne poplatky.

Môžeme zadržať vrátenie peňazí, kým nedostaneme tovar späť alebo kým neposkytnete dôkaz, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar zašlite späť alebo ho odovzdáte bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám oznámite zrušenie objednávky. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred uplynutím 14 dní.

Budete musieť znášať priame náklady na vrátenie tovaru.

Ste zodpovední len za akúkoľvek zníženú hodnotu tovaru, ktorá je výsledkom manipulácie, než je to, čo je nevyhnutné pre zistenie povahy, vlastností a fungovania tovaru.

Wishlist

Prihlásiť sa

Vytvoriť účet

Vaše osobné údaje budú použité na zjednodušenie používania tejto webovej stránky, na správu prihlasovania do vášho účtu a na iné účely opísané v dokumente pravidlá ochrany súkromia.

Obnova hesla

Stratili ste heslo? Zadajte svoje používateľské meno alebo e-mailovú adresu. E-mailom dostanete odkaz na vytvorenie nového hesla.

Košík 0